บุคลากร

เกศฎา ขันกสิกรรม

นักวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ อินทร์ปิน

นักวิทยาศาสตร์

มณฑาทิพย์ เต็มราม

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สุนิษา เอี่ยมสำอางค์

นักวิทยาศาสตร์

กฤษฎา เกิดทรัพย์

เจ้าหน้าที่สารสนเทศ