เปิดทำการเวลา 08:30น. - 16:30น. วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

ภารกิจ

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล

(Pollution Online Monitoring System : POMS)

Learn More

ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกล

Learn More

ระบบจองห้องประขุม

Learn More

ข่าวประชาสัมพันธ์