เปิดทำการเวลา 08:30น. - 16:30น. วันจันทร์ - ศุกร์ หยุดวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนขัตฤกษ์

ภารกิจ

( Mission )

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล

(Pollution Online Monitoring System : POMS)

Learn More

รถตรวจวัดคุณภาพน้ำและอากาศเคลื่อนที่

(Online Pollution Monitoring mobiles)

Learn More

สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ

(Online pollution monitoring station)

Learn More

ระบบจอแสดงผลเผยแพร่การตรวจวัดมลพิษระยะไกล

(Online pollution monitoring displays )

Learn More

เรื่องน่ารู้

(Knowledge)

ข่าวประชาสัมพันธ์

(press release)